stichting wijkraad herten logo

De wijkraad Herten is de linking pin met de gemeente Roermond. We streven er naar om de samenstelling van de wijkraad een afspiegeling te laten zijn van burgers, verenigingen en bedrijven in Herten.

Vacature

voorzitter

De functie van voorzitter is momenteel vacant. 

Piet van der Leeuw

penningmeester

Piet is geboren en getogen in Herten en is vanaf de oprichting in 2004 lid van De Wijkraad.

Piet is tot zijn pensioen 40 jaar werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid.

Mart Lenders

secretaris

Mart is sinds najaar 2020 bestuurslid van De Wijkraad Herten en vanaf 2021 secretaris.

Daarnaast is hij de organisator en voorganger van de jaarlijkse Dodenherdenking in Herten op 4 mei.

René Verboeket

bestuurslid

René (1964) is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij is werkzaam als Proces Improvement Engineer bij TKF.

René heef affiniteit met alles wat met duurzaamheid te maken heeft en houdt van fietsen, natuur en tuinieren.

Carel Verbruggen

Bestuurslid

Carel heeft zijn hele werkzame leven bij een energie-leverancier gewerkt, en geniet al 25 jaar van zijn pensioen.

 Hij wil graag zijn kennis beschikbaar stellen voor de energie-transitie.

Leon Goijen

Adviseur

Leon is sinds de oprichting bestuurslid en tevens voorzitter van de stichting.

Leon is sinds 2015 met pensioen maar was voorheen werkzaam als bedrijfsarts, directeur GGD , Adviserend geneeskundige GAK (UWV) en regiodirecteur ArboNed.

Wil jij je ook inzetten?

Wil jij je inzetten voor de verbetering van de woon-, werk- en leefsituatie van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste?

Dan ben je welkom bij De Wijkraad Herten als bestuurslid.

De wijkraad Herten is de linking pin met de gemeente Roermond

De doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel het met en door de bevolking bevorderen en verbeteren van de woon-, werk- en leefsituatie van Herten.

Verantwoording

Omdat de Wijkraad geen vereniging, maar een stichting is, bestaat er geen verplichting tot een jaarvergadering teneinde verantwoording af te leggen aan leden. Toch wil het bestuur jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en wil eveneens met de ‘deelnemers’ van gedachte wisselen over haar activiteiten voor het komende jaar.

Het bestuur realiseert zich dat haar acties en inzet op de brede steun van de gemeenschap moet kunnen rekenen. Zij nodigt alle betrokken partijen jaarlijks uit voor een jaarvergadering en publiceert een jaarplan. Hierin wordt teruggekeken naar het gevoerde beleid en activiteiten en de plannen voor het komende jaar vastgelegd.