stichting wijkraad herten logo

Heeft u een melding, klacht of vraag? Dit zijn belangrijke nummers om te weten.
Mocht u bij onderstaande instanties niet geholpen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij proberen u dan in contact te brengen met de juiste organisatie.

Afspraak digitaal Telefonische afspraak
Gemeente Roermond
www.roermond.nl
14 0475 (centrale nummer)

Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden
Gemeente Roermond
www.roermond.nl
rechts boven in blauwe blok, wij helpen u graag met… melding doorgeven

Spoed melding bij brand, verkeersongeluk of er is iets ernstigs aan de hand
Politie
Brandweer
112

Parkeeroverlast of geluidsoverlast
Stadstoezicht
0475 359101

Jeugdoverlast
Politie
0900 8844

Vragen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat
Stadstoezicht
0475 359101
stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht openingstijden.
Ma t/m woe 08.00 uur tot 16.30 uur.
Donderdag t/m zondag en op feestdagen 08.00 uur tot 23.00 uur
Na sluitingstijd Stadstoezicht, bellen met politie.
0900 8844
www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent, postcode vermelden

Afval overlast, zwerfafval Plastic inzamelzakken
Gemeente Roermond
www.roermond.nl
rechts boven in blauwe blok, wij helpen u graag met… melding doorgeven

Milieuklachten Water-, lucht- en bodemverontreiniging van bedrijven
Gemeente Roermond
Centrale nummer 14 0475
milieuklachten@roermond.nl

Vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en vrijwilligerswerk
WMO loket de Wegwijzer
info@wegwijzerroermond.nl
www.wegwijzerroermond.nl

Meld misdaad anoniem
Diverse strafbare feiten
0800 7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp
0900 0101

Algemeen Maatschappelijk werk
Persoonlijke hulpvragen
088 6560600
www.amwml.nl

Contact

Neem gerust contact op met de penningmeester van Stichting Wijkraad Herten

Piet van der Leeuw
pjh.vdleeuw@home.nl
06 14458711