stichting wijkraad herten logo

Wat leeft er onder de inwoners van Herten? Hoe zou de verkeerssituatie er over vijf jaar uit moeten zien? Aan wat voor voorzieningen hebben de wijkbewoners behoefte? Hoe verhogen we de veiligheid op straat?

Met dat soort zaken houdt de Wijkraad Herten zich sinds juni 2004 bezig. De Wijkraad Herten vormt een schakel tussen de gemeente Roermond en inwoners van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over allerlei zaken die voor de wijk van belang zijn.

Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die we ontvangen van de gemeente of infrastructurele ingrepen.

Ook hebben wij regelmatig contact met raadsleden en ambtenaren. Als ogen en oren van de wijk, peilen wij tegelijkertijd de mening van de inwoners van Herten. Met deze site zullen wij u zo goed mogelijk te informeren over onze adviezen aan de gemeente en de reactie van de gemeente.

De leden van de Wijkraad Herten vergaderen 1x per maand op een vrijdag. Vergadering worden gehouden in Wijkcentrum Herteheym.

Wilt u een vergadering bijwonen?
U bent van harte welkom.

Neem gerust contact met ons op.

Wij zetten ons in voor de inwoners van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste.

Actueel

In de regel vergadert de wijkraad 1x per maand op een wisselende maandag.
Vergadering worden gehouden in Wijkcentrum Herteheym.

De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 12 januari 2024 om 18:30 uur in Herteheym.

Jaarlijks organiseert Stichting Wijkraad Herten de Dodenherdenking op 4 mei.
Deze vindt plaats bij het monument aan de Putkamp om 20.00 uur.

Dinsdag 31 oktober 2023 19:00uur: Bewonersavond op uitnodiging van de gemeente Roermond, over parkeerverbodzone centrum en verkeerssituatie Merummerkerkweg. Deze avond vind plaats in Herteheym, Putkamp 6. Tijdens deze bewonersavond wil de gemeente de verdere voortgang bespreken.

Vrijdag 10 november 2023 18:30uurVergadering Wijkraad Herten in Herteheym.

Vrijdag 8 december 2023 18:30uur: Vergadering Wijkraad Herten in Herteheym.

Woensdag 27 maart 2024 10:00 – 16-00: Kennismakingsbezoek Burgemeester Hoogtanders aan Herten en Merum.