stichting wijkraad herten logo

Wat leeft er onder de inwoners van Herten? Hoe zou de verkeerssituatie er over vijf jaar uit moeten zien? Aan wat voor voorzieningen hebben de wijkbewoners behoefte? Hoe verhogen we de veiligheid op straat?

Met dat soort zaken houdt de Wijkraad Herten zich sinds juni 2004 bezig. De Wijkraad Herten vormt een schakel tussen de gemeente Roermond en inwoners van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over allerlei zaken die voor de wijk van belang zijn.

Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die we ontvangen van de gemeente of infrastructurele ingrepen.

Ook hebben wij regelmatig contact met raadsleden en ambtenaren. Als ogen en oren van de wijk, peilen wij tegelijkertijd de mening van de inwoners van Herten. Met deze site zullen wij u zo goed mogelijk te informeren over onze adviezen aan de gemeente en de reactie van de gemeente.

De leden van de Wijkraad Herten vergaderen 1x per maand op een wisselende maandag. Vergadering worden gehouden in Wijkcentrum Herteheym.

Wilt u een vergadering bijwonen?
U bent van harte welkom.

Neem gerust contact met ons op.

Wij zetten ons in voor de inwoners van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste.

Actueel

In de regel vergadert de wijkraad 1x per maand op een wisselende maandag.
Vergadering worden gehouden in Wijkcentrum Herteheym.

Jaarlijks organiseert Stichting Wijkraad Herten de Dodenherdenking op 4 mei.
Deze vindt plaats bij het monument aan de Putkamp om 20.00 uu

Nieuwe tekst