home | de wijkraad | doelstellingen | subsidie | contact | belangrijke nummers

belangrijke adressen
downloads
activiteiten

Vergaderdata
iedere 3e maandag van de maand
locatie: Oolderhof
tijd: 20.30 uur

Melding, klacht of vraag?

Belangrijke nummers
om te weten >>
Subsidies t.b.v. verenigingen in Herten

De Wijkraad heeft om de leefbaarheid te bevorderen en belangen te behartigen subsidie verkregen van de gemeente Roermond.

Organisaties die de vernoemde doelstellingen nastreven door het organiseren van activiteiten of uitvoeren van projecten kunnen een subsidie aanvragen bij de Wijkraad Herten.

Deze subsidieaanvraag dient te bestaan uit:
1. een beschrijving
2. een begroting
en zal door de Wijkraad worden getoetst aan de hierboven genoemde doelstelling.

Aanvragen dienen schriftelijk te worden gedaan aan het volgende adres:
Stichting Wijkraad Herten
Postbus 153
6040 AD Roermond
of per e-mail aan de penningmeester

bottom wijkraad herten
© Wijkraad Herten 2016