home | de wijkraad | doelstellingen | subsidie | contact | belangrijke nummers

belangrijke adressen
downloads
activiteiten

Vergaderdata
iedere 3e maandag van de maand
locatie: Oolderhof
tijd: 20.30 uur

Melding, klacht of vraag?

Belangrijke nummers
om te weten >>
De doelstellingen van de Wijkraad

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel het met en door de bevolking bevorderen en verbeteren van de woon-, werk- en leefsituatie van Herten.

Verantwoording
Omdat de Wijkraad geen vereniging, maar een stichting is, bestaat er geen verplichting tot een jaarvergadering teneinde verantwoording af te leggen aan leden. Toch wil het bestuur jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en wil eveneens met de ‘deelnemers’ van gedachte wisselen over haar activiteiten voor het komende jaar. Het bestuur realiseert zich dat haar acties en inzet op de brede steun van de gemeenschap moet kunnen rekenen. Zij nodigt alle betrokken partijen jaarlijks uit voor een jaarvergadering (zie agenda) en publiceert een jaarplan. Hierin wordt teruggekeken naar het gevoerde beleid en activiteiten en de plannen voor het komende jaar vastgelegd.
bottom wijkraad herten
© Wijkraad Herten 2016