home | de wijkraad | doelstellingen | subsidie | contact | belangrijke nummers

belangrijke adressen
downloads
activiteiten

Vergaderdata
iedere 3e maandag van de maand
locatie: Oolderhof
tijd: 20.30 uur

Melding, klacht of vraag?

Belangrijke nummers
om te weten >>

Heeft u een melding, klacht of vraag?
Belangrijke nummers om te weten.

Mocht u bij onderstaande instanties niet geholpen worden, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij proberen u dan in contact te brengen met de juiste organisatie.

SOORT MELDING

WAAR

TELEFOON en/of EMAIL

Afspraak digitaal
Telefonische afspraak

Gemeente Roermond

www.roermond.nl
centrale nummer 14 0475

Melding of klacht over fysieke ruimte, bij melding lichtmast nummer van de lichtmast vermelden

Gemeente Roermond

www.roermond.nl
rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven

Spoed melding bij brand, verkeersongeluk of er is iets ernstigs aan de hand

Politie
Brandweer

112

Parkeeroverlast

Stadstoezicht

0475-359 101

Geluidsoverlast

Stadstoezicht

0475-359 101

Jeugdoverlast

Politie

0900-8844
www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

Vragen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat

Stadstoezicht

0475-359 101
stadstoezicht@roermond.nl

Stadstoezicht is van ma t/m vrij tot 18.30 uur geopend.
Donderdagavond tot 23:00 uur.
Zaterdag tot 17:00 uur
Zondag tot 18:00 uur

Na sluitingstijd Stadstoezicht bellen met: Politie

 

 

0900-8844
www.politie.nl – ga dan naar uw wijkagent- postcode vermelden

Afval overlast
Plastic inzamelzakken, zwerfafval

Gemeente Roermond

www.roermond.nl
rechts boven in blauwe blok, Wij helpen u graag met…melding doorgeven

Milieuklachten
Water-, lucht-, en bodemverontreiniging van bedrijven

Gemeente Roermond

Centrale nummer 14 0475
milieuklachten@roermond.nl

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn, financiën en
vrijwilligerswerk

WMO loket de Wegwijzer

info@wegwijzerroermond.nl         
www.wegwijzerroermond.nl

Meld misdaad anoniem

Diverse strafbare feiten

0800-7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp

Algemene nummer voor Limburg

046-4203500

Algemeen Maartschappelijk werk

Persoonlijke hulpvragen

088-6560600
www.amwml.nl

bottom wijkraad herten
© Wijkraad Herten 2016