home | de wijkraad | doelstellingen | subsidie | contact | belangrijke nummers

belangrijke adressen
downloads
activiteiten

Vergaderdata
iedere 3e maandag van de maand
locatie: Oolderhof
tijd: 20.30 uur

Melding, klacht of vraag?

Belangrijke nummers
om te weten >>
Wat leeft er onder de inwoners van Herten? Hoe zou de verkeerssituatie er over vijf jaar uit moeten zien? Aan wat voor voorzieningen hebben de wijkbewoners behoefte? Hoe verhogen we de veiligheid op straat?

Met dat soort zaken houdt de wijkraad Herten zich sinds juni 2004 bezig. De wijkraad Herten vormt een schakel tussen de gemeente Roermond en inwoners van Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over allerlei zaken die voor de wijk van belang zijn. Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die we ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van beleidsplannen) of infrastructurele ingrepen.

Ook hebben wij regelmatig contact met raadsleden en ambtenaren. Als ogen en oren van de wijk, peilen wij tegelijkertijd de mening van de inwoners van Herten.

Enquêtes en de jaarlijkse publieksbijeenkomst van de Wijkraad vormen belangrijke instrumenten om dit te achterhalen. Met deze site zullen wij u zo goed mogelijk te informeren over onze adviezen aan de gemeente en de reactie van de gemeente.

bottom wijkraad herten
© Wijkraad Herten 2016